Integritetspolicy

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä: Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy
Yhteystiedot: Valimotie 13 A, 00380 Helsinki
info@tuntematonsotilas2017.fi

1. Johdanto

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy huolehtii Tuntemattoman sotilaan sivuston (sisältäen seuraavan internetsivuston http://www.tuntematonsotilas2017.fi sekä kaikki siihen kulloinkin liittyvät sivustot, keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat, jäljempänä yhdessä ”Sivusto”) käyttäjien yksityisyyden ja henkilötietojen suojasta soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Sivustolla tapahtuvasta tietojen keräämisen perusteista ja niiden käyttö

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy käsittelee Sivuston käyttäjien henkilötietoja, jotta:

• käyttäjä voidaan rekisteröidä Sivustolle mahdollisesti oleviin palveluihin;
• käyttäjä voi käyttää Sivustolla olevia palveluita;
• käyttäjälle voidaan käyttäjän luvan mukaisesti markkinoida Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy:n tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;
• Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy voi hallinnoida ja kehittää Sivustoa ja siihen liittyviä palveluita.

3. Käsiteltävät tiedot

Sivustolla voidaan kerätä ja rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinointiluvista ja -kielloista, asiointitiedot Sivuston eri kanavissa, käyttäjätunnus ja salasana, tiedot palautteista ja muista käyttäjän yhteydenotoista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti Sivustoa tai siihen liittyviä palveluita käytettäessä, rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä).

4. Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä (engl. cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa usein sivuilla vierailevien kävijöiden tunnistamisen, käyttäjien kirjautumisen helpottamisen sekä käyttäjiä koskevien yhdistelmätiedon laatimisen ja palveluiden ja markkinoinnin kohdentamisen.

Evästeiden keräämää tietoa käytetään tyypillisesti Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy:n tarjoaman palveluiden ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttäjälle, Sivuston ja siihen liittyvien palveluiden toiminnallisuuden lisäämiseksi ja kehittämiseksi sekä verkkoanalyysitietojen laatimiseksi. Lisäksi kolmannet osapuolet saattavat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa Sivustolla.

Käyttäjä voi halutessaan itse hallinnoida, missä laajuudessa hän suostuu evästeiden käyttöön estämällä evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden poiston seurauksena Sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä kuitenkaan ole tällöin käytössä tai Sivuston selailu saattaa hidastua tai pääsy joillekin sivuille estyä kokonaan.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy voi luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja valituille kolmansille osapuolille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa, esimerkiksi jos luovutus on tarpeen lakien tai viranomaismääräysten täyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tietojärjestelmien suojaamiseksi.

6. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy voi siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle lainsäädännön edellyttämällä tavalla Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy:n EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevalle henkilöstölle ja/tai Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy:n alihankkijoille Sivuston ja siihen liittyvien palveluiden tarjoamista varten.

7. Tietojen suojauksen periaatteet

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy huolehtii tietojen suojaamisesta alalla yleisesti noudatettujen käytäntöjen ja tietoturvatoimenpiteiden mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä Secure Sockets Layer -salausohjelmistoa (”SSL”) tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa sekä suojaamalla tiedot käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

8. Kolmansien sivustot

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy ei vastaa millään tavoin kolmansien osapuolien ylläpitämistä sivustoista tai tällaisten sivustojen tietosuojakäytännöistä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin mahdollisesti tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on myös henkilötietolain asettamissa rajoissa oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kulloinkin voimassaoleva ja ajantasainen tietosuojaseloste on saatavilla Sivustolla.