Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy
Lönnrotinkatu 45
00180 Helsinki

Y-tunnus: 2618817-9

Puh. 0504016941

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Etunimi, Sukunimi: Meri-Tuuli Varis, tuotantokoordinaattori
Postiosoite: Lönnrotinkatu 45
Sähköposti:  00180 Helsinki
Puh.: 0504016941

Rekisterin nimi

Osoitteessa https://tuntematonsotilas2017.fi/juliste sijaitsevan verkkokaupan käyttäjä- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme antamiasi tietoja käsitelläksemme rekisteröitymisesi palveluun ja tilauksesi, sekä tarjotaksemme muita palveluja sivujemme kautta. Henkilötietojen käsittely perustuu näin ollen useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen kuten palveluidemme käyttöön.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

• Tilaajan nimi (mikäli kuluttaja-asiakas)
• Yrityksen ja yhteyshenkilön nimi (mikäli yhteisöasiakas)
• Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tuotteen toimittamiseksi.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisteriin ei kerätä manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä koskevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten. Kieltoilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista tai poistamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.